ผลวิจัยยืนยันการปั่นจักรยานออกกำลังกาย ช่วยชะลอไวได้ดี
ยารักษาโรค

ผลวิจัยยืนยันการปั่นจักรยานออกกำลังกาย ช่วยชะลอไวได้ดี

ผลวิจัยยืนยันการปั่นจักรยานออกกำลังกาย ช่วยชะลอไวได้ดี

            ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ ถือเป็นสัญญานที่ดี เพราะผลวิจัยชิ้นล่าสุด จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ในบทความการแพทย์ Aging Cell เผยให้เห็นถึงการค้นพบกับความสามารถพิเศษ ในร่างกายผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน

นักวิจัยได้ทำการตรวจสอบสภาพร่างกาย ของผู้ที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายจำนวน 125 คน ที่มีอายุระหว่าง 55-79 ปี โดยที่ผู้ชายจะต้องปั่นเป็นระยะทาง 100 กม. ในเวลา 6 ชม.ครึ่ง ส่วนผู้หญิงให้ปั่นในระยะทาง 60 กม. ในเวลา 5 ชม.ครึ่ง และนำมาเปรียบเทียบคนอายุ 57-80 ปี และ 20-36 ปี โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่า

ผู้ที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ จะคงสภาพความแข็งแรงของร่างกายได้ดี

ทั้งนี้ ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ ร่างกายจะรักษาสภาพกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้ดี และได้มาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี ที่สำคัญ ยังช่วยให้ระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในอัตราคงที่อีกด้วย และที่พิเศษยิ่งกว่าคือ นักปั่นสูงอายุจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันที่เหมือนกับคนหนุ่มสาวได้ด้วย

เนื่องจากผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีปริมาณ เซลล์ภูมิคุ้มกันโรค ที่ถูกผลิตออกมาจากต่อมไทมัส เทียบเท่ากับคนวัยหนุ่มสาว ทั้งที่ในความจริง ต่อมไทมัสจะเริ่มเสือมสภาพลงเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยเริ่มตั่งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป

การปั่นจักรยานออกกำลังกาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ผลการวิจัย ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานออกกำลังกายมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมทุกวันนี้ ที่วิถีชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับที่เป็นเวลานาน เนื่องจากมันสามารถลดความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 40 และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ได้ถึงร้อยละ 45 เลยทีเดียว

นอกจากนี้แล้วผลวิจัยยังเผยอีกว่า การปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้ นั่นเป็นเพราะว่า ผู้ที่เดินทางโดยการปั่นจักรยานทำให้มีความสุขมากกว่า จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ได้มากกว่าผู้ที่ใช้การเดินทางรูปแบบอื่น

ที่สำคัญ การปั่นจักรยานออกกำลังกาย ยังส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างอีกด้วย Sustrans รายงานขององค์กรการกุศล ทำการประเมินไว้ว่า หากผู้คนในอังกฤษหันมาเดินและปั่นจักรยานกันมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐฯ ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณของชาติลงไปได้ถึง 9,300 ล้านปอนด์ หรือราว 4 แสนล้านบาท อีกทั้งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศได้ถึง 13,000 คน ภายในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้