เคยผ่าคลอดครั้งแรก ครั้งต่อไปคลอดเองได้หรือไม่
สุขภาพ

เคยผ่าคลอดครั้งแรก ครั้งต่อไปคลอดเองได้หรือไม่

เคยผ่าคลอดครั้งแรก ครั้งต่อไปคลอดเองได้หรือไม่

            สำหรับคุณแม่ที่เคยผ่านการผ่าคลอดมาก่อน แล้วต้องการคลอดเองในครั้งต่อไป (Vaginal Birth after Cesarean VBAC) ก็สามารถทำได้ด้วยความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่คุณแม่จากทั่วโลกทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

ข้อดีของการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ หลังเคยผ่าคลอดมาแล้ว คือ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการผ่าท้องคลอดซ้ำอีก เช่น มีเลือดออกมากเกินไป ตกเลือด หรือติดเชื้อในระหว่างคลอด อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่ออวัยวะข้างเคียงด้วย ซึ่งการผ่าตัดซ้ำจะกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้

คลอดเองด้วยวิธีธรรมชาติ หลังเคยผ่าคลอดมาแล้วมีความเสี่ยงหรือไม่?

การเลือกคลอดเองด้วยวิธีธรรมชาติหลังเคยผ่าคลอดมาแล้ว ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกัน ได้แก่ เสี่ยงต่อการฉีกขาดของมดลูก หรือมดลูกแตก ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก เพียง 1% หรือต่ำกว่านั้น แต่หากโชคร้ายจริง ๆ จนเกิดมดลูกแตกขึ้นมา ก็จะทำให้เสียเลือดมาก ส่งผลให้ทารกขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตไปในที่สุด

แต่ถึงอย่างไร หากคุณแม่เบ่งท้องคลอดเองไม่ไหว ก็อาจต้องเลือกวิธีผ่าคลอดอยู่ดี โดยจะใช้วิธีการผ่าแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในระหว่างการผ่าตัด มากกว่าการวางแผนผ่าตัดคลอดในครั้งแรก สำหรับความเสี่ยงเหล่านี้ มีตั้งแต่การเสียเลือดมาก หรือเกิดการติดเชื้อต่าง ๆ

กรณีจำเป็น ที่ห้ามคลอดด้วยวิธีธรรมชาติหลังผ่านการผ่าคลอดมาแล้ว

เคยได้รับการผ่าคลอดมาก่อน เพราะคุณแม่มีปัญหาอุ้งเชิงกรานแคบ หรือเด็กทารกตัวใหญ่เกินไป จะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้ยากมาก และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

– เคยเข้ารับการผ่าตัดมดลูกมาก่อน เคยผ่าท้องคลอดมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง หรือเด็กทารกมีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดอุ้งเชิงกราน

– คุณแม่ตั้งครรภ์โดยใช้ระยะเวลาห่างกันไม่ถึง 1 ปี จะทำให้โอกาศเกิดความเสี่ยง ๆ เพิ่มมากขึ้น

เคยผ่าคลอดมาแล้ว สามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติได้เมื่อไหร่?

ต้องการมีลูกเพิ่มอีกคน หลังจากผ่าคลอดครั้งล่าสุดไป

– ต้องการให้ลูกและตัวคุณแม่เองได้รับยาน้อยที่สุด

– ต้องการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งการติดเชื้อ ตกเลือด หรือรกเกิดความผิดปกติ

– ต้องการใกล้ชิดกับลูกทันทีหลังจากคลอดออกมา

การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติหลังเคยผ่าตัดทำคลอดมาแล้ว ถือเป็นทางเลือกที่ดี คุณแม่ที่ต้องการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติหลังเคยผ่าตัดคลอดมาแล้ว ต้องมีความแน่ใจก่อนว่า ลูกมีขนาดตัวไม่โตมาก และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง