โรคร้ายอะไรบ้าง ที่ควรผ่าดักกระดูกสันหลังโดยด่วน
ยารักษาโรค

โรคร้ายอะไรบ้าง ที่ควรผ่าดักกระดูกสันหลังโดยด่วน

โรคร้ายอะไรบ้าง ที่ควรผ่าดักกระดูกสันหลังโดยด่วน

            การผ่าตัดกระดูกสันหลัง คือหนึ่งในวิธีรักษาผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคหมอนกระดูกเสื่อม ซึ่งตะเริ่มเสื่อมลงเรื่อย ๆ เมื่อมีอายุ  25 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ น้ำหนักตัวที่มากเกินกำหนด หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการกระแทก หรือต้องก้ม-เงยบ่อย ๆ ไปจนถึงผู้ที่สูบบุหรี่และปัจจัยทางพันธุกรรม ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้เร็วขึ้นเช่นกัน

ทุก ๆ คนมีโอกาสเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

โรคกระดูกและหมอนรองกระดูกเสื่อม จัดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ มีการทดลองนำนักกีฬาสุขภาพแข็งแรง มาตรวจสุขภาพร่างกาย ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI พบว่า บรรดานักกีฬาเหล่านี้ เสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมถึง 23%  ส่วนในคนที่อายุเกิน 60 ปี สามารถตรวจพบหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้เช่นกัน ในอัตรามากถึง 90% จึงไม่ใช่เรื่องวิตกแต่อย่างใด เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคกระดูกสันหลังเสื่อมในร่างกายของท่าน

มีโรคอะไรอีก ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นอกจากนี้ โรคที่อาจเป็นเหตุต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังก็มีอีกหลายโรคด้วยกัน เช่น โรคเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ติดเชื้อในกระดูกสันหลัง กระดูกหักและยุบจากโรคกระดูกพรุน กระดูกคด หรือผิดรูปทรงของกระดูกสันหลัง เป็นต้น

จะทราบได้อย่างไร ว่าถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้ว           

1.ผู้ป่วยที่มีความจำนงค์เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพราไม่อาจทนกับความเจ็บปวดได้

2.มีอาการเจ็บปวดจากการทำลายของเส้นประสาททั้งหลาย เช่น กล้ามเนื้อลีบ หรือรู้สึกอ่อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

3.ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายให้ปกติได้

4.ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วอย่างเต็มที่ 6 – 8 สัปดาห์ แต่ไม่สามารถบรรเทา หรือกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ก็ต้องมาเข้ารับการผ่าตัดเช่นกัน

มีวิธีรักษาอื่น นอกเหนือาจกการผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือไม่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะตรวจเช็คอาการต่าง ๆ ก่อนพิจารณารักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำกายภาพบำบัด การรักษาแบบอินเตอร์เวนชั่น (intervention spine treatment) โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มโรคกระดูกสันหลังเสื่อม หรือโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่ไม่ร้ายแรงนัก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้หายจากอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คุณภาพภาพของการรักษาแต่ละวิธี ล้วนให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอ แต่ถ้าการดำเนินรักษาโรคแบบที่กล่าวมาถึงทางตันแล้ว การรักษาโดยการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดวิธีหนึ่ง และเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ.

สำหรับใครที่รู้ตัวเองว่่ามีปัจจัยเสี่ยง อย่าปล่อยปละละเลย ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องอย่างเร่งด่วย โดยกดเข้าไปที่ https://www.s-spinehospital.com/