ยาแก้ปวด
ยาแผนปัจจุบัน

ยาแก้ปวดต้องกินให้ถูกกับโรค

        ในปัจจุบันหากใครมีอาการปวดฟัน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดฟัน ก็จะต้องนึกถึงยาพาราเซตามอล แต่น้อยคนที่จะรู้ว่ายาสามัญประจำบ้านไม่สามารถติดต่อกันเป็นเวลานานๆได้ และไม่สามารถรักษาอาการปวดได้ทุกรูปแบบ ยาแก้ปวดเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและคนไข้ส่วนใหญ่มักจะได้รับยาชนิดนี้จากแพทย์และเภสัชกร โดยทั่วไปอาการปวดจะแบ่งได้ 3 ประเภท ตามตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดอาการปวด สามารเป็นได้แบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ดงันี้ ปวดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ เช่น ปวดจากการบาดเจ็บภายนอก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดจากการบาดเจ็บภายใน เช่น ปวดไส้ติ่ง ปวดประจำเดือน เจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือด ปวดจากระบบประสาทมีอาการบาดเจ็บ งูสวัด ปวดหลังเนื่องจากบาดเจ็บกระดูกและไขสันหลัง ปวดแผลเบาหวาน          หากมีอาการปวดเหล่านี้ อันดับแรกที่ต้องสังเกตคืออาการปวดจะมีความปวดไม่เหมือนกันทั้งหมด เพราะยาแก้ปวดบางชนิดไม่สามารถรักษาอาการปวดได้ทั้งหมดและบรรเทาอาการปวดได้ไม่เท่ากัน สำหรับยาแก้ปวดหลักๆที่ใช้ในการรักษาอาการปวดโดยตรง สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1.ยาที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่น เช่นมอร์ฟีน 2.ยาที่ไม่ใช่อนุพันธ์ของฝิ่น เช่น พาราเซตามอลและยาลดการอักเสบ โดยการเลือกชนิดของยาเพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องดูอาการปวดว่าจัดอยู่ในประเภทใด ประเมินสภาวะร่างกายของผู้ป่วย การทำงานของอวัยงะตับและไต รวมถึงการแพ้ยาและการรับประทานยาอื่นๆร่วมเพราะยาแก้ปวดหากมีการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะเป็นพิษต่อตับและไตได้ทำหเกิดตับหรือไตวายและเกิดการเสียชีวิต …

Continue Reading